Bling Bling.

På natten suddas alla gränser ut. Vi kallar det nattlandskap. Ljus kan öka känslan av trygghet, leda till att ett område uppmärksammas och bidra till att förändra människors upplevelse och inställning. Det kan handla om att skapa lösningar som har sitt ursprung i en traditionell ljusdesign, men med en twist och gärna i någon form av medverkandeprocess. Det kan också handla om att skapa helt nya och innovativa lösningar med hjälp av olika typer av material.

Olsson & Linders konstnärliga och kreativa kompetens garanterar att slutresultatet blir något annat än det förväntade.

At night, all borders are erased. We call it nightscape. Light can increase the feeling of security, lead to highlight an area and help change people’s experience and attitude. It can be about creating solutions that originate in a traditional lighting design, but with a twist and preferably in some form of participatory process. It may also involve creating new and innovative solutions using various types of materials.
Olsson & Linder’s artistic and creative skills ensure that the end result will be something other than what was expected.