Olsson & Linder är en designerduo som under mer än nitton år rört sig i gränslandet mellan konst och ljusdesign. Tillsammans har vi lång erfarenhet av en rad projekt, framför allt i olika typer av utomhusmiljöer, ofta skapade i en medverkandeprocess. Våra projekt har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Olsson & Linder är även flitigt anlitade som inspirerande föreläsare och arrangörer av ett flertal workshops. Erik Olsson och Jöran Linder är också två av grundarna till den internationella organisationen Social Light Movement, SLM. Mottagare av Royal College of Art´s utmärkelse ”innovation in Inclusive Design Preactice” 2015, London UK. Mottagare av Bertil & Britt Svenssons Stora Förtjänstpris 2015.

Olsson & Linder is a designer duo who for more than nineteen years has moved between the boundary of art and lighting design. Together, we have extensive experience in a range of projects, primarily in various types of outdoor environments, often created in a participatory process. Our projects have been recognized both nationally and internationally. Olsson & Linder is also frequently hired as inspiring speakers and organizers of several workshops. Erik Olsson and Jöran Linder are also co-founders of the international organization Social Light Movement, SLM. Recipient af Innovation in Inclusive Design Practice 2015, Royal College of Art, London UK. Recipient of Bertil & Britt Svenssons Great Merit Award 2015

För oss föds inspiration ur frustration. Vi blir helt enkelt arga och upprörda när vi ser miljöer som är utformade och byggda utan kärlek. Vi vill något annat.

Vi har samma filosofi och samma angreppssätt oavsett vad vi arbetar med. Vår designprocess kännetecknas av utforskande, lekande och experimenterande i mötet mellan människor och ljus.

For us, inspiration is born out of frustration. We simply become angry when we see environments that are designed and built without love. We want something else.

We have the same philosophy and the same approach no matter what we do. Our design process is characterized by exploring, playing and experimenting in the meeting between people and light.