Poesipromenad

Hur länge vara ett liv, om man inte känner att man lever.

Järfälla kommun
Uppdragsgivare
Söderhöjden, Jakobsberg
Plats
2022
År

I ett projekt med syfte att låta ungdomar på högstadiet påverka sin närmiljö, skapades en poesipromenad bestående av ljuslådor som monterades på lyktstolpar i ungdomarnas stadsdel. Texterna skapades av ungdomarna själva under en poesiworkshop.

Under 2023 genomfördes ytterligare en poesipromenad i Järfälla kommun, men den här gången i området Kallhäll.

Sagt om projektet.

För många var det första gången att skriva poesi och det var skönt att få göra det utan press på vår prestation. Det var nog första gången jag skrev poesi på eget bevåg, det var kul.

Ester Cortes

Jag gick med några av ungdomarna vid invigningen och de var väldigt glada över att se hur det blev. Det löser inte problemet med segregation och integration, men det är ett sätt att sätta fokus på området och ungdomarna från hela Järfälla som arbetat tillsammans över gränserna, säger han.

Aphram Melki (C), ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet