Image of eller gestaltad livsmiljö

We call it social lightning eller gestaltad livsmiljö

Olsson & Linders mission har varit att verka i områden som sällan eller aldrig får vara en del av en stadsutveckling men där en stor del av befolkningen bor, lever och arbetar.

Vi kallar det ”social lighting” och för oss innebär det att vi låter de människor som bor i den aktuella miljön vara medvetna om att en förändring kan/kommer ske. Ge möjlighet att påverka den, delta eller komma med egna idéer. Det är också det som det nya politikområdet ”gestaltad livsmiljö” innebär – allas rätt till en trivsam och trygg livsmiljö:

Politik för gestaltad livsmiljö Prop. 2017/18:110

I propositionen föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. (Källa: regeringen.se)

På natten suddas alla gränser ut. Vi kallar det nattlandskap. Ljus ökar känslan av trygghet, gör att platser uppmärksammas och bidrar till att förändra människors upplevelser. Det kan handla om att skapa lösningar som har sitt ursprung i en traditionell ljusdesign, men med en twist och gärna i någon form av medverkandeprocess.

Staden ska vara till för de människor som bor och vistas i den, och projekten bör därför anpassas till människors behov. Alla medborgares rätt att ta del av staden på lika villkor.

Olsson & Linder kommer ofta in tidigt i olika projekt och fungerar som igångsättare och inspiratörer.

Trondheim, 2017.
Värnamo, 2006.
Jönköping, 2002.
Helsingborg, 2018.
Linköping, 2009.
Alingsås, 2012.
Luleå, 2012.
E4:an, 2002.
Bråneryd, 2003.
Jönköping, 2002.
Alingsås, 2012.