Man kan inte lösa alla sociala problem med ljusdesign men man kan göra skillnad. We call it social lighting, gestaltad livsmiljö eller ljuskonst. Det handlar om att gestalta nattlandskapet.

Projekt. – i gränslandet mellan konst och ljusdesign

Image of Poesipromenad

Poesipromenad

Image of Hagalund POP-UP

Hagalund POP-UP

Image of Trädkramaren

Trädkramaren

Image of The Madhatter

The Madhatter

Vad vi gör.

Om oss.

Olsson & Linder har i 25 år rört sig i gränslandet mellan ljusdesign och konst och har en lång erfarenhet av att arbeta i olika typer av utomhusmiljöer, ofta skapade tillsammans med berörda människor i en medverkandeprocess. Vårt förhållningssätt till ljus har tagit oss runt om i världen då vi både föreläst och haft workshops i de flesta av världens kontinenter. Projekten har uppmärksammats både nationellt och internationellt.
Mottagare av Bertil & Britt Svenssons Stora Förtjänstpris 2015 med motiveringen:

”De tilldelas priset för att ha använt belysning och ljussättning som ett verktyg för att lyfta miljöer som tidigare varit mindre uppmärksamma och gjort dessa miljöer välkomnande och tillgängliga för mänskliga möten. Med ett personligt engagemang har de även engagerat intressegrupper att använda belysning för att påverka och förbättra människors levnadsmiljö. Deras arbete är även ett gott exempel på vad som idag kallas Social Lighting.”

Mottagare av Royal College of Art´s utmärkelse ”innovation in Inclusive Design Practice” 2015, London UK.
Erik Olsson och Jöran Linder är också två av grundarna till den internationella organisationen Social Light Movement, SLM.