Text om kategorier.

För oss föds inspiration ur frustration. Vi blir helt enkelt arga och upprörda när vi ser miljöer som är utformade och byggda utan kärlek. Vi vill något annat.

Vi har samma filosofi och samma angreppssätt oavsett vad vi arbetar med. Vår designprocess kännetecknas av utforskande, lekande och experimenterande i mötet mellan människor och ljus.

For us, inspiration is born out of frustration. We simply become angry when we see environments that are designed and built without love. We want something else.

We have the same philosophy and the same approach no matter what we do. Our design process is characterized by exploring, playing and experimenting in the meeting between people and light.